Lasteaed Pääsupesa » NOVEMBER 2019 – robootika

NOVEMBER 2019 – robootika


LASTE VANUS: 5-6 aastased

OZOBOT-iga tutvumine ja programmeerimine.

TUNNI EESMÄRGID:

 1. Lapsed teavad mõisteid: ette-taha, paremale-vasemale, pöörab, keerab, ümberpöörd.
 2. Oskavad ozoboti  teekonda programmeerida ja tunneb erinevaid koode.
 3. Võrdlus: erinevate värvikoodide tähendus

VALDKONNAD:

 • MATEMAATIKA: suunad, värvid: roheline, punane, sinine, must.
 • KEEL JA KÕNE: lühilausete moodustamine, selgitades oma tegevust.
 • MINA JA KESKKOND: orienteerumine ruumis ja paberil.
 • KUNST: erinevate geomeetriliste kujude ja labürintide joonistamine, et määrata ozobit-i teekonda..

DIGIPÄDEVUSED:

 1. Probleemilahendused:
 2. laps oskab ozobot-i vajaliku suunda määrata ja nimetada liikumiskäiku;
 3. Lapsed kasutavad digivahendeid õpetaja abiga ning koos õpetajaga;
 4. Arendatakse kriitilise mõtlemise oskust (mis vahendeid mille jaoks kasutatakse ning mida need võimaldavad teha).
 5. Info haldamine: laps oskab kasutada ära eelnevalt õpitud ja seda oma töös kasutada