Lasteaed Pääsupesa » JAANUAR 2020 – robootika

JAANUAR 2020 – robootika


LASTE VANUS: 5-7 aastased

Matatalabiga tutvumine. Rühmatöö, koostöö, geomeetriliste kujundite programmeerimine.

TUNNI EESMÄRGID:

  1. Laps oskab jälgida programmeerimiskaarti
  2. Kasutab programmeerimiseks vajalike vahendeid
  3. Oskab töötada koos teiste lastega, jagada ülesandeid
  4. Tunneb ja nimetab geomeetrilisi kujusid ja mida nendest teha saab.

VALDKOND:

MATEMAATIKA: geomeetrilised kujundid – täht, ruut, kolmnurk, ring, ovaal, ristkülik

KEEL JA KÕNE: tegevust kirjeldavate lausete koostamine, suhtlemine rühmakaaslastega, ülesannete jagamine.

MINA JA KESKKOND: suudab organiseerida koostööd, teab ja märkab õpitud materjali

KUNST: saadud geomeetrilisi kujusid täidetakse erinevate mustritega