LASTEAEDA TULEK ON SUUR MUUTUS TEIE LAPSE ELUS.

Selleks, et laps kiiremini koduneks, on tähtis, et valmistaksite teda selleks ette:

 • Tutvuge eelnevalt lasteaia kodukorra ja päevakavaga;
 • Ühtlustage kodune päevakava lasteaia omaga;
 • Õpetage lapsele eneseteenindamist ja hügieeniharjumusi;
 • Harjutage last sööma eakohasest ja tervislikku toitu;
 • Varuge aega ja kannatust lapse järk-järguliseks harjutamiseks lasteaiaeluga, õpetajatega ning teiste lastega;
 • Kujundage endas ja lapses positiivset hoiakut lasteaia vastu;
 • Rääkige õpetajaga oma muredest ja tekkinud probleemidest.

 

MIDA PEAB TEADMA:

 • Lasteaeda vastuvõtmiseks on vajalik arstitõend;
 • Kaasa võtta vahetusjalanõud, kamm, taskurätik, võimlemiseks lühikesed püksid ja T-särk,
  õues käimiseks mugavad ja soojad vahetusriided;
 • Tooge lasteaeda ainult terve laps, köhiv ja nohune laps nakatab teisi terveid lapsi;

 

Mis temperatuuridel tohib viia õue eelkooliealisi lapsi?

Sotsiaalministri 24.09.2010. a määruses nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ on esitatud nõuded koolieelsetes lasteasutustes laste tervisekaitsele ja tervise edendamisele.

Päevakavas arvestatakse lastele soovitatud värskes õhus viibimise aega ja selle järgi juhindudes peab laps viibima iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1–2 korda õues. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist).

Kui lasteasutuses puudub varikatus, siis vihmasaju ja lumetuisu korral ei viida alla kolme aasta vanuseid lapsi õue.

Madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluse andmete alusel.