Lasteaed Pääsupesa » SEPTEMBER 2019 – robootika

SEPTEMBER 2019 – robootika


LASTE VANUS: 5-6 aastased

Bee-botiga tutvumine ja programmeerimine.

TUNNI EESMÄRGID:

 1. Laps õpib kasutama varem õpitud suunad (paremale, vasakule, otse, tagasi)
 2. Laps loendab bee-boti samme suuliselt ja näitab pildil numbrit ja arvu
 3. Laps teeb vahet puuviljal ja marjal
 4. Oskab lühilausetena selgitada, kuidas „mesilane“ õige marja või puuvilja juurde jõuab

VALDKONNAD:

 • MATEMAATIKA: loendamine, arv ja number, suunad (paremale, vasakule, otse, tagasi)
 • KEEL JA KÕNE: lühilausete moodustamine; mõisted: pöörab, keerab;
 • MINA JA KESKKOND: aiasaaduste loetelu, kirjeldamine ja nimetamine
 • KUNST: peale tunnimaterjali omandamist, kujutab laps sobivas tehnikas mesilase rändamist aias (joonistus, maaling, voolimistöö või kollaaži meisterdamine)

DIGIPÄDEVUSED:

 1. Probleemilahendused:
 2. laps oskab bee-boti vajaliku suunda määrata ja nimetada liikumiskäiku;
 3. Lapsed kasutavad digivahendeid õpetaja abiga ning koos õpetajaga;
 4. Arendatakse kriitilise mõtlemise oskust (mis vahendeid mille jaoks kasutatakse ning mida need võimaldavad teha).
 5. Info haldamine: laps oskab kasutada ära eelnevalt õpitud ja seda oma töös kasutada

SMART-tahvli kasutamine

TUNNI EESMÄRGID:

 1. Laps õpib kasutama varem omandatud teadmisi
 2. Laps julgeb sõnastada oma teadmisi ja rühma ees esineda
 3. Laps veerib koos õpetajaga sõnu kokku
 4. Teab, kudas leiba kasvatatakse
 5. Oskab lühilausetena selgitada leiva jõudmist lauale

VALDKONNAD:

 • MATEMAATIKA: võrdlemine (tume, hele; must-valge; pikk-lühike);
 • KEEL JA KÕNE: lühilausete moodustamine; mõisted: ohted, kõrds, terad, teraviljad, rukkis, nisu, pagar, mölder, kündma, jahvatama, jahu, taigen;
 • MINA JA KESKKOND: laps näeb visuaalselt leiva tegemist; jahu jahvatamist, taigna tegemist ja leiva/saia küpsetamist
 • KUNST: peale tunnimaterjali omandamist, kujutab laps sobivas tehnikas tunnis õpitu (joonistus, maaling, voolimistöö või kollaaži meisterdamine)

DIGIPÄDEVUSED:

 1. Probleemilahendused:
 2. laps määrab ära smart-tahvli tundlikuse: puudutamine – vajutamine;
 3. Lapsed kasutavad digivahendeid õpetaja abiga ning koos õpetajaga;
 4. Arendatakse kriitilise mõtlemise oskust (mis vahendeid mille jaoks kasutatakse ning mida need võimaldavad teha).
 5. Info haldamine: laps oskab kasutada ära eelnevalt õpitud ja seda oma töös kasutada
 6. Juttu visualiseerimine: õpetaja järgi korrates, sõnastab lauseid ja näitab samal ajal visuaalselt smart-tahvlil pilte ja tegevust.