Lasteaed Pääsupesa » OKTOOBER 2019 robootika

OKTOOBER 2019 robootika


LASTE VANUS: 5-6 aastased

Bee-botiga tutvumine ja programmeerimine.

TUNNI EESMÄRGID:

 1. Lapsed teavad mõisteid: veerand, pool ja täisring.
 2. Oskavad bee-botiga täisringi iseseisvalt joonistada.
 3. Võrdlus: suur, keskmine, väike.

VALDKONNAD:

 • MATEMAATIKA: veerand, pool ja täisring mõisted.
 • KEEL JA KÕNE: lühilausete moodustamine, selgitades oma tegevust.
 • MINA JA KESKKOND: ringikujuliste esemete leidmine oma ümbruskonnast.
 • KUNST: peale tunnimaterjali omandamist, kujutab laps sobivas tehnikas ringikujulist maski halloweeniks.

DIGIPÄDEVUSED:

 1. Probleemilahendused:
 2. laps oskab bee-boti vajaliku suunda määrata ja nimetada liikumiskäiku;
 3. Lapsed kasutavad digivahendeid õpetaja abiga ning koos õpetajaga;
 4. Arendatakse kriitilise mõtlemise oskust (mis vahendeid mille jaoks kasutatakse ning mida need võimaldavad teha).
 5. Info haldamine: laps oskab kasutada ära eelnevalt õpitud ja seda oma töös kasutada