Ohutuskuu raames korraldas lasteaed Pääsupesa koos politseiga üritust „Ole nähtav” ning jagati helkureid ka teistele.
Turvalist liikumist kõigele!

Ole nähtav!